Η αλλαγή του κωδικού (password) γίνεται ΜΟΝΟ στη διεύθυνση https://accounts.ee.auth.gr

Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε πάντα ότι η μπάρα διευθύνσεων αναγράφει accounts.ee.auth.gr και ότι η σύνδεση είναι ασφαλής (https και μια πράσινη κλειδαριά) όπως φαίνεται στην εικόνα:

.

Αν σας ζητηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (e-mail, ιστοσελίδα κλπ) ο κωδικός (password) ή άλλα στοιχεία από υποτιθέμενο διαχειριστή, ΔΕΝ πρέπει να τα δώσετε! Επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα διαχείρισης αναφέροντας το περιστατικό.