Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας για τον server EGNATIA (mail.ee.auth.gr)

Τα προγράμματα Outlook (2007/2010/2013) και Thunderbird βρίσκουν αυτόματα τις ρυθμίσεις από τον server, δίνοντας μόνο το e-mail σας (πχ user@ee.auth.gr) στα πρώτα βήματα της δημιουργίας νέου λογαριασμού.
Σε περίπτωση που δεν ανιχνευτούν σωστά, θα πρέπει να προχωρήσετε σε χειροκίνητη ρύθμιση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.